Praktische bijscholing rijinstructeurs

Bijscholing Instructeurs

Om je bevoegdheid als rijinstructeur te behouden moet je binnen 5 jaar, dat de bevoegdheidspas geldig is, twee keer een praktische bijscholing volgen. Uiteraard wil je voorkomen dat deze geldigheid verloopt. Begin daarom tijdig met je bijscholing.

Met deze praktische bijscholing wordt jouw praktijkles weer afgestemd op het gehanteerde lesplan van het IBKI.

Excellent opleidingen begeleid je met deze praktische bijscholing die bestaat uit 4 uur theoretische begeleiding en 2 uur praktijkbegeleiding.

Een docent van Excellent opleidingen stelt samen met jou een les samen die is afgestemd op het beoordelingsprotocol van het WRM of de RIS. Heb je zelf al een les samengesteld dan doorloop je samen met onze docent je lesplan.

Waaruit bestaat onze praktijkbegeleiding?

  • Behandelen van het lesplan voor het geven van een rijles
  • Uitgewerkt lesplan voor het geven van een rijles
  • Praktijk lesgeven volgens het WRM of RIS-beoordelingsprotocol
  • Beoordeling van een praktijkles door een docent
  • Examenvoorbereiding
  • De lessen vinden individueel of indien gewenst in groepjes van max. 2 personen plaats

Iedere rijinstructeur moet elke 5 jaar 2x een praktijkbeoordeling afleggen. Dit praktijkexamen wordt beoordeeld door een examinator van het IBKI. Voor RIS-rijinstructeurs geldt dat dit examen wordt afgenomen door een RIS-examinator van het CBR.
Het resultaat van het eerste examen is niet bepalend. Zie dit examen als een soort toets. Het resultaat van het tweede examen is wel bepalend.
Indien je een onvoldoende scoort, krijg je de mogelijkheid om een herexamen af te leggen. Is het resultaat van dit herexamen onvoldoende, dan wordt de geldigheid van je WRM bevoegdheidspas ongeldig en mag je geen rijles meer geven.
Je moet dan via een herintrederstraject opnieuw je bevoegdheid moeten zien te behalen.